เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ กรรมการฯและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายถาวร พรหมฉิม นายอำเภอท่าฉาง ปลัดอำเภอท่าฉางนายกเทศมนตรีตำบลท่าฉาง   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าฉางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ   กำนัน   ผู้ใหญ่บ้าน   และ อสม.ร่วมลงพื้นที่อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง รายนายวิจิตร แผ้วชนะ อายุ 77 ปีบ้านเลขที่ 4 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าฉาง ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ได้มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ ให้จำนวน 1 แพ็คและ มอบเงินให้จำนวน 3,000 บาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นด้วยพร้อมกันนี้ เหล่ากาชาด
จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เเจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทยให้กับประชาชนและอสม.  ในพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ด้วย