เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ กรรมการฯและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายถาวร พรหมฉิม
นายอำเภอท่าฉาง ปลัดอำเภอท่าฉางผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าฉาง   ผอ.รพ.สต.ปากฉลุยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและ อสม.ร่วมลงพื้นที่
อำเภอท่าฉาง
จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย  ดังนี้
1. ด.ช.พนธกร ศรีไสเพชร อายุ 7 ปี บ้านเลขที่ 16/3 หมู่ที่ 6 ตำบลปากฉลุย  
2. นางเนื่อม มั่นคง อายุ 98 ปีบ้านเลขที่ 8 หมู่ที่ 9 ตำบลเสวียด
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ ให้รายละ1 แพ็คและมอบเงิน ให้รายละ 3,000 บาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์
ในเบื้องต้นด้วย พร้อมกันนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เเจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทยให้กับประชาชนและ อสม. ในพื้นที่เพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย