เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสมจิตร์  สร้อยสำโรง  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร
และที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารมอบสิ่งของที่ไถ่ถอนของผู้มีรายได้น้อยชาวจังหวัดมุกดาหารที่นำมาจำนำไว้ เนื่องจากได้รับความเดือดร้อน
จากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนโดยเฉพาะกลุ่มคนหาเช้ากินค่ำ ที่นำข้าวของเครื่องใช้ไปจำนำเพื่อนำเงินมาใช้จ่าย
ในชีวิตประจำวัน โดยเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบถุงยังชีพ รายละ 1 ชุด จำนวน 60 ชุด โดยมี นายชยันต์  ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี
มอบสิ่งของดังกล่าว พร้อมด้วย ส่วนราชการ ร่วมในพิธีมอบสิ่งของฯ ในครั้งนี้ ณ หอประชุม 250 ปี มุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร