เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนางสาวหทัยรัตน์  ฟองชล ,นางสมจิตร์  สร้อยสำโรง รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารและที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารร่วมโครงการรวมพลังผู้นำ องค์กรเครือข่ายพัฒนาชุมชน บริจาคโลหิต
เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวิชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ ในโครงการ “บริจาคโลหิต Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต”  พร้อมด้วยพัฒนาการ
จังหวัดมุกดาหาร ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่/บุคลากร  ผู้บริหาร อปท.ในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ร่วมให้กำลังใจแก่ผู้บริจาคโลหิต ยอดผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 54 ราย คิดเป็น
ปริมาณโลหิต 16,200 ซีซี ณ หอประชุมอำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร