เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ กรรมการฯและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายธวัช หงษ์บิน นายอำเภอพระแสงนางสาวสุธาสินี สมาน  ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและ อสม.ร่วมลงพื้นที่อำเภอพระแสง  จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย  ดังนี้
1. นายคลื่น เทพทอง   อายุ 88 ปีบ้านเลขที่ 104 หมู่ที่ 4 ตำบลสินเจริญ
2. นายปัญญา ด้วงคง   อายุ 61 ปีบ้านเลขที่ 67 หมู่ที่ 12 ตำบลไทรขึงพร้อมมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 1 แพ็ค
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบเงิน ให้รายละ 3,000 บาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นด้วย พร้อมกันนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ได้เเจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทยให้กับประชาชน  และ อสม. ในพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย