เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 .นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ กรรมการฯและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายธวัช หงษ์บิน นายอำเภอพระแสงนางสาวสุธาสินี สมาน ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและ อสม.ร่วมลงพื้นที่อำเภอพระแสง  
จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย  ดังนี้
1. นายสุเชษฐ์ พลเดช อายุ 75 ปีบ้านเลขที่ 49  หมู่ที่ 1 ตำบลสินเจริญพร้อมมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 1 แพ็ค
2. นางล้วน กรดมาก อายุ 83 ปีบ้านเลขที่ 82  หมู่ที่ 2 ตำบลสินเจริญ
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบเงิน ให้รายละ 3,000 บาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นด้วย พร้อมกันนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เเจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทยให้กับประชาชนและ อสม.  ในพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย