เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วัน 31 กรกฎาคม2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ กรรมการฯและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายธวัช หงษ์บิน
นายอำเภอพระแสง นางสาวสุธาสินี สมาน ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กำนัน ผู้ใหญ่บ้านกลุ่มพัฒนาบทบาทสตรีตำบลไทรขึง
และ อสม.ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าของการดำเนินการสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ของโครงการ”บ้านใหม่ จากใจเหล่ากาชาดสุราษฎร์ธานีประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563″ของอำเภอพระแสง  จำนวน 3 หลัง ดังนี้     
1. นางอารมณ์ อุปลา หมู่ที่ 1 ตำบลสินปุน       
2. นางปราณี ชุมทอง หมู่ที่ 4 ตำบลสินปุน       
3. นางสมใจ บุญส่ง หมู่ที่ 7 ตำบลไทรขึง
พร้อมนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทยให้แก่ช่างก่อสร้าง  และประชาชนในพื้นที่เพื่อป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย