เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้กรรมการ/ที่ปรึกษา/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและธนาคารเลือด
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีร่วมกับ ศูนย์การค้าโคลีเซียม สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมี นายจักรพงษ์ ธรรมโชติ หัวหน้าแผนกการตลาดพร้อมด้วยพนักงานฯ และประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรม ณ บริเวณพื้นหน้าโรงภาพยนตร์ ศูนย์การค้าโคลีเซียมอำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต  จำนวน 34 รายได้รับโลหิต  จำนวน 31 ยูนิต  (คิดเป็น 10,850 ซีซี)ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 3 รายมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน
2 รายและ มีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ  จำนวน 2 ราย ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทย จำนวน 50 ชิ้น ให้กับผู้บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ด้วย