เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ กรรมการฯและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายวิโรจน์ เดชเกลี้ยง นายอำเภอวิภาวดีนายปรีชา เนตรพุกกณะ สาธารณสุขอำเภอวิภาวดีนายอนันต์ ระบำดี ผอ.รพ.สต.บ้านคลองใสและ อสม.ร่วมลงพื้นที่
อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 3 ราย  ดังนี้
1. นางวรรณี วุ่นอินทร์   อายุ 50 ปีบ้านเลขที่ 95   หมู่ที่ 16   ตำบลตะกุกเหนือพร้อมมอบรถเข็นนั่ง จำนวน 1 คันและมอบที่นอนลม จำนวน 1 ชุด
2. นางคอง เขียวบุญจันทร์   อายุ 64 ปีบ้านเลขที่ 100   หมู่ที่ 13   ตำบลตะกุกเหนือพร้อมมอบที่นอนลม จำนวน 1 ชุดและผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 1 แพ็ค
3. นายธนู เสริมศิลป์   อายุ 61 ปีบ้านเลขที่ 66/3   หมู่ที่ 11   ตำบลตะกุกใต้
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบเงิน ให้รายละ 3,000 บาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นด้วย พร้อมกันนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ได้เเจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทยให้กับประชาชนและ อสม.  ในพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย