เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ กรรมการฯและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายวิโรจน์ เดชเกลี้ยง นายอำเภอวิภาวดีนายปรีชา เนตรพุกกณะ สาธารณสุขอำเภอนายอนันต์ ระบำดี ผอ.รพ.สต.บ้านคลองใสและ อสม.ร่วมลงพื้นที่อำเภอวิภาวดี  
จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย  ดังนี้
1. เด็กหญิงกฤติกา รัตนบุรี   อายุ 5 ปีบ้านเลขที่ 154   หมู่ที่ 7   ตำบลตะกุกเหนือ
2. นายพรชัย เพ็ชรนอก   อายุ 43 ปีบ้านเลขที่ 52/2   หมู่ที่ 7   ตำบลตะกุกเหนือ
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบที่นอนลมให้รายละ 1 ชุดพร้อมมอบนมถั่วเหลือง ให้รายละ 1 แพ็คและมอบเงิน ให้รายละ 3,000 บาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ
และบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นด้วย พร้อมกันนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เเจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทยให้กับประชาชนและ อสม.
ในพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย