เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราช การจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น
มอบหมายให้นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด, ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัด และสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัด ร่วมกับอำเภอบ้านแฮด และคลังเลือดกลางโรงพยาบาลขอนแก่น ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ปรากฏมีผู้บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ดังนี้
1. ผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น จำนวน 77 ราย ได้โลหิต จำนวน 32,150 ซีซีเป็นผู้บริจาคโลหิตรายใหม่ จำนวน 17 ราย
2. ผู้บริจาคดวงตา จำนวน 32 ราย
3. ผู้บริจาคอวัยวะ จำนวน 32 ราย