เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีร่วมกับ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร ภาค 8 จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมี
พ.ต.อ.สุวัฒน์ สุขศรี รอง ผบก.ศฝร.ภ.8 เป็นประธานและมี นักเรียนนายสิบตำรวจ สังกัด ศฝร.ภ.8ร่ วมบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ณ อาคาร ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร
ภาค 8อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต  จำนวน 142 รายได้รับโลหิต จำนวน 134 ยูนิต  (คิดเป็น 15,750 ซีซี)ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 8 ราย
มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา  จำนวน 10 รายและ มีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ  จำนวน 10 ราย ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบแอลกอฮอล์ 72% บรรจุขวดขนาด 100 มิลลิลิตร  จำนวน 45 ขวดและหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทย  จำนวน 45 ชิ้นให้กับผู้บริจาคโลหิต เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ด้วย