เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ธนาคารเลือดโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ  YEC Suratthani ร่วมกับ ห้างเซ็นทรัลพลาซ่า/โรบินสัน สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะเพื่อถวายเป็น
พระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562
และเพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ ณ  ลานโปรโมชั่น  ชั้น 1 ห้างเซ็นทรัลพลาซ่า/โรบินสัน สุราษฎร์ธานี
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต  จำนวน 141 ราย ได้รับโลหิต  จำนวน 96 ยูนิต  (คิดเป็น 33,600 ซีซี)ไม่ผ่านการคัดกรอง  จำนวน 45 ราย มีผู้แสดง
ความจำนงบริจาคดวงตา  จำนวน 18 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ  จำนวน 20 ราย