เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ (พื้นที่ ก) ณ โรงพละศึกษา กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ อ.เมืองปราจีนบุรี นางอังคณา หัตถกิจโกศล
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะการออกหน่วยในวันนี้มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 143 ราย ได้โลหิตจำนวน 106 ราย/ยูนิต คิดเป็น 47,700 ซีซี  ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือ
จากผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ (ร.2รอ.) และทหารในสังกัด เป็นอย่างดีเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้