เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.00 น. นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการ
สภากาชาด ผู้แทนภาค 2 พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการ คณะที่ปรึกษาและ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี
ร่วมกิจกรรมกาชาดร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีกิจกรรมแจกอาหารกล่อง ไข่ไก่ หน้ากากอนามัย(ชนิดผ้า) ให้แก่ผู้ยากไร้ ณ บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี