เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ กรรมการฯและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายนิมิตร วงษ์จินดา ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองปลัดอำเภอฯ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอเจ้าหน้าที่เทศบาลตําบลวัดประดู่ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและ อสม.ร่วมลงพื้นที่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย  ดังนี้
1. นายนิกร เพ็ชรขุ้ม อายุ 33 ปีบ้านเลขที่ 81/19 หมู่ที่ 9 ตำบลวัดประดู่
2. นายวรวิทย์ จันทร์ประสาทพร อายุ 34 ปีบ้านเลขที่ 70/1 หมู่ที่ 8 ตำบลวัดประดู่
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบนมถั่วเหลือง ให้รายละ 1 แพ็คและมอบเงิน ให้รายละ 3,000 บาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นด้วย
พร้อมกันนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เเจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทยให้กับประชาชนและ อสม.  ในพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย