เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมอบหมายให้ ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี  และ  YEC Suratthaniร่วมกับ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะโครงการ “รวมพลังผู้นำองค์กร เครือข่ายพัฒนาชุมชนบริจาคโลหิต”เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563และเพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ
ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต  จำนวน 49 รายได้รับโลหิต  จำนวน 40 ยูนิต  (คิดเป็น 14,000 ซีซี)ไม่ผ่านการคัดกรอง  จำนวน 9 รายมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา  จำนวน 8 รายและ มีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 8 ราย ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ได้มอบแอลกอฮอล์ 72% บรรจุขวดขนาด 100 มิลลิลิตร  จำนวน 40 ขวดและหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทย  จำนวน 40 ชิ้นให้กับผู้บริจาคโลหิต
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ด้วย