เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 นางสุนิชฌาน์ ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นางพัณพ์ลิฎา แก้วรัตน์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ
คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 1 ราย นางน้อม คำสา พักอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 53 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนเมย อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 2,000 บาท เครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับผู้ป่วยเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ
ในเบื้องต้น