เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 นางสุนิชฌาน์ ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นางพัณพ์ลิฎา แก้วรัตน์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ
คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ออกมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2563  ในพื้นที่
จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 9 ทุนๆ ละ 3,000 บาท พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและหน้ากากอนามัยที่มีตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย สายที่ 1 ดังนี้
1. เด็กหญิงภาวิดา  ภาศรี โรงเรียนเจริญสามัคคี
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  โคกกลาง โรงเรียนบ้านโคกค่าย
3. นางสาวศิริภัสสร  คำสา โรงเรียนนาจิก
4. นางสาวกันต์กลม  ศรีหาคุณ โรงเรียนนาจิก
5. เด็กหญิงมณฑิตา  ลุสำเร็จ โรงเรียนบ้านหนองหิ้งโคกเจริญ
6. เด็กชายภัทรศัย  ผกานนท์ โรงเรียนพนาศึกษา
7. เด็กชายสุกฤษฎ์  ขันติกิจ โรงเรียนดงบังโนนจานเสาเล้า
8. เด็กหญิงกุญธิชา  ประจญ โรงเรียนพนาศึกษา
9. เด็กหญิงสุภัสสรา  วริสาร โรงเรียนบ้านดอนแดงนาโนน