เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 19 กรกฎาคม  2563 ได้เกิดวาตภัยในพื้นที่อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ 2 ตำบล 8 หมู่บ้าน  151 หลังคาเรือน  และมีผู้ได้รับ
บาดเจ็บ จำนวน 1 ราย คือเด็กหญิงชนกนันท์ บรรดิจ อายุ 5 ปี บ้านเลขที่ 18/1 หมู่ 5 ตำบลถอนสมอ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากแผ่นกระเบื้อง
ปลิวใส่บริเวณหน้าผาก ขณะอยู่ในบริเวณบ้าน ทำให้เกิดบาดแผลแพทย์ได้ทำการเย็บจำนวน 10 เข็ม เหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ได้ขอรับการสนับสนุนชุดธารน้ำใจ
จากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบวาตภัย จำนวน 151 ชุด และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการในการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) ในการเว้นระยะห่างทางสังคมและเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประสบภัยที่ยังคงเร่งซ่อมแซมที่อยู่อาศัย
ของตนเอง