เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโนนศิลา จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราช การจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น
มอบหมายให้นางสุจินดา  สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดและที่ปรึกษาเหล่ากาชาด ร่วมกับอำเภอโนนศิลา
และคลังเลือดกลางคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ปรากฏมีผู้บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ดังนี้
1. ผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น  จำนวน  86 ราย  ได้โลหิต จำนวน 36,700 ซีซี เป็นผู้บริจาคโลหิตรายใหม่  จำนวน 8 ราย
2. ผู้บริจาคดวงตา  จำนวน 10 ราย
3. ผู้บริจาคอวัยวะ  จำนวน 12 ราย