เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วย กรรมการฯ เหรัญญิกฯและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายกัมปนาท กลิ่นเสาวคนธ์ นายอำเภอบ้านนาสารผอ.รพ.สต. ปลัดอำเภอ ผู้ใหญ่บ้าน และ อส.ร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมความคืบหน้าของการดำเนินการสร้างบ้าน
ให้ผู้ยากไร้ ของโครงการ”บ้านใหม่ จากใจเหล่ากาชาดสุราษฎร์ธานีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563″ของอำเภอบ้านนาสาร จำนวน 1 หลัง คือ ราย นางสาวสุกัญญา พุทธกาล   อายุ 33 ปีบ้านเลขที่ 336/1 หมู่ที่ 2 ตำบลพรุพรี พร้อมนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทยให้แก่
ช่างก่อสร้าง  และประชาชนในพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย