เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยกรรมการฯ เหรัญญิกฯและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายกัมปนาท กลิ่นเสาวคนธ์ นายอำเภอบ้านนาสารผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านนาสารนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนาสารผอ.รพ.สต. ปลัดอำเภอ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาลนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพัฒนาชุมชน อสม. และ อส.ร่วมลงพื้นที่อำเภอบ้านนาสารเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย  ดังนี้
1. นางพุสรัตน์ บุญปลอด   อายุ 31 ปีบ้านเลขที่ 144   หมู่ที่ 4   ตำบลทุ่งเตา
2. นางพิกุล แป้นปลื้ม   อายุ 81 ปีบ้านเลขที่ 19   ตำบลนาสาร
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบนมถั่วเหลือง ให้รายละ 1 แพ็คและมอบเงิน ให้รายละ 3,000 บาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นด้วย
พร้อมกันนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เเจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทยให้กับประชาชนและ อสม.  ในพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย