เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นายสุพัชรพงษ์ วรประดิษฐ์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอเวียงสระ/นายอำเภอเวียสระมอบหมายให้ นางรัตนา จิรัตน์ฐิกุล ที่ปรึกษากิ่งกาชาดอำเภอเวียงสระพร้อมด้วย นายจำลอง ช่วยกลับ กรรมการกิ่งกาชาดอำเภอเวียงสระสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเวียงสระ  และสาธารณสุขอำเภอเวียงสระร่วมกับ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีและ บริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรี่ส์ จำกัด จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ”บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ กุศลอันยิ่งใหญ่”เพื่อเป็นการ
จัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ ณ  บริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรี่ส์ จำกัดอำเภอเวียงสระ   จังหวัดสุราษฎร์ธานี
มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต  จำนวน 60 รายได้รับโลหิต  จำนวน 54 ยูนิต  (คิดเป็น 18,900 ซีซี)ไม่ผ่านการคัดกรอง  จำนวน 6 รายมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา  
จำนวน 3 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ  จำนวน 2 ราย ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทย  จำนวน 60 ชิ้นให้กับผู้บริจาคโลหิต เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ด้วย