เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ทันตแพทย์หญิงศิริรัตน์ ศิริมาศ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นางสาวหทัยรัตน์  ฟองชล,นางสมจิตร์ สร้อยสำโรง รองนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยที่ปรึกษา/กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งของการให้ ในโครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิต Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต”  พร้อมด้วยนายอำเภอดอนตาล ส่วนราชการต่างๆของอำเภอคำชะอี
ผู้บริหาร อปท.ในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ร่วมให้กำลังใจแก่ผู้บริจาคโลหิต ยอดผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น 135 ราย คิดเป็นปริมาณโลหิต 40,500 ซีซี  ณ หอประชุมที่ว่าการ
อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร