เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ กรรมการฯและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายพิทักษ์ โพธิรัตน์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอกาญจนดิษฐ์นายจรินทร์ เพชรโอภาส ผอ.รพ.สต.ป่าร่อนเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. ผู้ใหญ่บ้าน  
และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านร่วมลงพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์เพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย  ดังนี้
1. นายเหนิม เลื่อมกาแลง   อายุ 55 ปีบ้านเลขที่ 141/1   หมู่ที่ 9   ตำบลป่าร่อนพร้อมมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 1 แพ็ค
2. นายเจียว จันทร์ใย   อายุ 62 ปีบ้านเลขที่ 59/3   หมู่ที่ 7   ตำบลป่าร่อน
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบนมถั่วเหลือง ให้รายละ 1 แพ็คและมอบเงิน ให้รายละ 3,000 บาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นด้วย
พร้อมกันนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เเจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทยให้กับประชาชน  และ อสม. ในพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย