เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ กรรมการฯและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายพิทักษ์ โพธิรัตน์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอกาญจนดิษฐ์เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านร่วมลงพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์เพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย  ดังนี้
1. นายแสงอรุณ ทองเผือก อายุ 37 ปีบ้านเลขที่ 70 หมู่ที่ 7 ตำบลป่าร่อน พร้อมมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 1 แพ็ค
2. นายศุภณัฐ ยวงจันทร์ อายุ 59 ปีบ้านเลขที่ 79 หมู่ที่ 5 ตำบลป่าร่อน
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบนมถั่วเหลือง ให้รายละ 1 แพ็ค และมอบเงิน ให้รายละ 3,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นด้วย
พร้อมกันนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เเจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทยให้กับประชาชน และ อสม. ในพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย