เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ กรรมการฯและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายพิทักษ์ โพธิรัตน์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอกาญจนดิษฐ์นายจรินทร์ เพชรโอภาส ผอ.รพ.สต.ป่าร่อนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ
อสม. ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านร่วมลงพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์เพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย  ดังนี้
1. นางระหม้อ รัญจวนจิตต์ อายุ 92 ปีบ้านเลขที่ 46/1 หมู่ที่ 8 ตำบลกรูดพร้อมมอบผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 1 แพ็ค
2. นายยูโซ๊ะ เจ๊ะเฮง อายุ 59 ปีบ้านเลขที่ 32/4 หมู่ที่ 9 ตำบลกรูดพร้อมมอบไม้เท้าสามขา จำนวน 1 อัน
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบนมถั่วเหลืองให้รายละ 1 แพ็คและมอบเงิน ให้รายละ 3,000 บาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นด้วย
พร้อมกันนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เเจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทยให้กับประชาชนและ อสม. ในพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย