เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
และธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีร่วมกับ อำเภอกาญจนดิษฐ์ และสาธารณสุขอำเภอกาญจนดิษฐ์ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ”บริจาคโลหิต
ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ กุศลอันยิ่งใหญ่”เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ ณ  ศาลาประชาคม  
ที่ว่าการอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอกาญจนดิษฐ์   จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต  จำนวน 156 รายได้รับโลหิต  จำนวน 116 ยูนิต  (คิดเป็น 40,600 ซีซี)
ไม่ผ่านการคัดกรอง  จำนวน 40 รายมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา  จำนวน 4 รายและ มีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ  จำนวน 1 ราย ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทย  จำนวน 165 ชิ้นให้กับผู้บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ด้วย