เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 นางจันทรพรรณ  สัมฤทธิ์จินตนา นายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ มอบหมายให้นางสุรางค์ วนะภูติ รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ พร้อมด้วยกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ และเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร, โรงพยาบาลอำเภอภูพาน, และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูพาน ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยมีนายวิวัฒน์ เตชจินดาวงศ์ ให้การต้อนรับในครั้งนี้ด้วย มีผู้บริจาคโลหิต ทั้งสิ้น 68 ราย รวมได้โลหิตทั้งสิ้น 27,200 ซีซี มีผู้บริจาคครบ 16 ครั้ง จำนวน 2 ราย