เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสำนวน ทองศรี
ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอพุนพิน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่เทศบาลอำเภอพุนพินและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่เพื่อเยี่ยม
นายเบือน จุอ่อน อายุ 73 ปี บ้านเลขที่ 54/17 ตำบลท่าข้าม  อำเภอพุนพิน เนื่องจากนายเบือนฯ เป็นผู้เดือดร้อนทางสังคมไม่สามารถช่วยตนเองได้ ไม่มีญาติ มีภาวะ
ความจำเสื่อมพิการช่วงล่างเนื่องจากประสบอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบนมถั่วเหลือง ให้จำนวน 1 แพ็ค และมอบเงิน
ให้จำนวน 3,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นด้วย พร้อมนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทยให้ประชาชนในพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย