เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ไปมอบหน้ากากอนามัย
แบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทยให้แก่ผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 รวมทั้งสิ้น จำนวน 2,000 ชิ้น โดยมี นายประยงค์ อินนุพัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 คณะครูและตัวแทนนักเรียนเป็นผู้รับมอบฯ ในการนี้ เพื่อให้คณะครูและนักเรียนใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019