เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยกรรมการฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวราทิตย์ ด่านวิริยะกุล นายอำเภอพนม ปลัดอำเภอพนม เจ้าหน้าที่สาธารณสุข นายก อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และประชาชนจิตอาสา ร่วมลงพื้นที่อำเภอพนม เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง
จำนวน 2 ราย  ดังนี้
1. นายทุน ขาวจิตร บ้านเลขที่ 62  หมู่ที่ 1 ตำบลพลูเถื่อน
2.นางประนอม แซ่อั่น บ้านเลขที่ 1 หมู่ที่ 3 ตำบลพลูเถื่อน
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบนมถั่วเหลือง ให้รายละ 1 แพ็ค และมอบเงินให้รายละ 3,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นด้วย พร้อมกันนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เเจกหน้ากากอนามัยแบบผ้า
ที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทยให้กับประชาชนและ อสม. ในพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย