เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 นางรัติยา พัฒกุลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช
พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชเยี่ยมและให้กำลังจิตอาสา
นายจรินทร์ มีสินห ลังประสบอุบัติเหตุถูกใบมีดเครื่องตัดหญ้าหลุดปลิวตัดแข้งซ้ายขาด
ขณะร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
ณ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมมอบกระเช้า