เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีธนาคารเลือด
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ YEC Suratthani ร่วมกับเซ็นทรัลพลาซ่า/โรบินสันสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ “บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ กุศลอันยิ่งใหญ่” เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 1 โรบินสัน สุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 105 ราย ได้รับโลหิต จำนวน 86 ยูนิต (คิดเป็น 30,100 ซีซี) ไม่ผ่านการ
คัดกรอง จำนวน 19 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา  จำนวน 9 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ  จำนวน 8 ราย ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ได้มอบแอลกอฮอล์ 72% บรรจุขวด ขนาด 100 มิลลิลิตร  จำนวน 86 ขวด และหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทย  จำนวน 86 ชิ้น ให้กับผู้บริจาคโลหิต เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ด้วย