เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 นายบรรลือ สัมฤทธิ์จินตนา นายอำเภอวาริชภูมิ ประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วย นางจันทรพรรณ สัมฤทธิ์จินตนา นายก หัวหน้าส่วนราชการ
และกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกนักเรียนในเขตพื้นที่อำเภอวาริชภูมิ เข้ารับทุนการศึกษา ตามโครงการ “กาชาด ห่วงใย มอบโอกาสทางการศึกษา”ให้แก่นักเรียนผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 90 ทุน จากงบประมาณของกิ่งกาชาดอำเภอวาริชภูมิ จำนวน 112,000 บาท
– เวลา 13.15 น. ร่วมกับ รพ.สต.บ้านดงคำโพธิ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จิตอาสาสภากาชาดไทย และ อสม. ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่ตำบลปลาโหล จำนวน 2 ราย ดังนี้
1.นางสาวคำแสน ธุรารัตน์ อายุ 41 ปี อยู่บ้านเลขที่ 226 หมู่ที่ 11 ตำบลปลาโหล ผู้ป่วยโรคไตวาย
2. นายถวิล ขันละ อายุ 75 ปี อยู่บ้านเลขที่ 64 หมู่ที่ 4 ตำบลปลาโหล ผู้ป่วยโรคหัวใจ และโรคสมองขาดออกซิเจน
โดยมอบถุงยังชีพ จำนวน 2 ถุง ไข่ไก่ จำนวน 2 แผง น้ำดื่ม จำนวน 2 แพ็ค สเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด 100 ML จำนวน 2 ขวด และหน้ากากอนามัย จำนวน 4 ชิ้น ให้กับผู้ป่วย
และครอบครัวดังกล่าว