เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 นางรัติยา พัฒกุล นายกเหล่ากาชาด จังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชนำเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินจำนวน 1,000 บาท มอบผู้สูงอายุ 100 ปีขึ้นไป ณ พื้นที่อำเภอสิชล อำเภอสิชล  จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. นางเอี่ยม แก้วปิยรัตน์ อายุ 103 ปี
2. .นายสร้วง อุดมสุขสวัสดิ์ อายุ 101 ปี