เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ กรรมการฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายวิสูตร อินทรกำเนิด นายอำเภอท่าชนะ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอท่าชนะ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. ผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ร่วมลงพื้นที่อำเภอท่าชนะ เพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย  ดังนี้
1. นายพิเชษฐ ดำพิทักษ์ อายุ 70 ปี บ้านเลขที่ 224 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองพา
2. นางเจียม พรหมแก้ว อายุ 84 ปี บ้านเลขที่ 104 หมู่ที่ 5 ตำบลคลองพา
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบนมถั่วเหลือง เเละผ้าอ้อมสำเร็จรูป ให้รายละ 1 แพ็ค และมอบเงินให้รายละ 3,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์
ในเบื้องต้นด้วย พร้อมกันนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เเจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทยให้กับประชาชนและ อสมในพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย