เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ กรรมการฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายวิสูตร อินทรกำเนิด นายอำเภอท่าชนะ ปลัดอำเภอท่าชนะหัวหน้ากลุ่มงานบริหารการปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ได้ไปตรวจเยี่ยมความคืบหน้าของการดำเนินการสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ของโครงการ “บ้านใหม่ จากใจเหล่ากาชาดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563”
ของอำเภอท่าชนะ จำนวน 1 หลัง คือ ราย นายดำริ มิตเตล็บ อายุ 41 ปี บ้านเลขที่ 63 หมู่ที่ 1 ตำบลประสงค์ พร้อมนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ได้แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทย ให้แก่ช่างก่อสร้างและประชาชนในพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย