เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยที่ปรึกษาฯ กรรมการฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวิสูตร อินทรกำเนิด นายอำเภอท่าชนะปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอท่าชนะ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  อสม.  ผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านร่วมลงพื้นที่อำเภอท่าชนะ เพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย  ดังนี้
1. นายเนิ่น ช่วยรักษา อายุ 88 ปี บ้านเลขที่ 2 หมู่ที่ 8 ตำบลประสงค์
2. นายนิยม แก้วหมุด อายุ 71 ปี บ้านเลขที่ 58 หมู่ที่ 4 ตำบลวัง
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบนมถั่วเหลือง และผ้าอ้อมสำเร็จรูป ให้รายละ 1 แพ็ค พร้อมมอบที่นอนลม ให้รายละ 1 ชุด และมอบเงินให้รายละ 3,000 บาท
เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นด้วย พร้อมกันนี้เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เเจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย
ให้กับประชาชนและ อสม. ในพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย