เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและธนาคารเลือด
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับอำเภอวิภาวดี  สาธารณสุขอำเภอวิภาวดีและโรงพยาบาลวิภาวดีจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ “บริจาคโลหิต ต่อชีวิต
เพื่อนมนุษย์ กุศลอันยิ่งใหญ่” เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอวิภาวดี อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 59 ราย ได้รับโลหิต จำนวน 45 ยูนิต (คิดเป็น 15,750 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 14 ราย
มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา  จำนวน 13 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 12 ราย ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบแอลกอฮอล์
72 % บรรจุขวด ขนาด 100 มิลลิลิตร  จำนวน 45 ขวด และหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทย  จำนวน 45 ชิ้น ให้กับผู้บริจาคโลหิต เพื่อป้องกันการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ด้วย