เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 16 กรกฎาคม  2563 นางสุนิชฌาน์  ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นางพัณพ์ลิฎา  แก้วรัตน์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ
พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ออกเยี่ยม นางสาวสุทธิดา บุญกลม ผู้พิการยากไร้ ณ บ้านเลขที่ 25 หมู่ที่ 3 ตำบลนาจิก อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มอบเงิน เครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับผู้พิการเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสามารถดำเนินชีวิตร่วมกับสังคม
ได้อย่างปกติสุขต่อไป