เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 16 กรกฎาคม  2563 นางสุนิชฌาน์  ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นางพัณพ์ลิฎา แก้วรัตน์ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ
พร้อด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ออกเยี่ยม นางละออง  งามดี ซึ่งป่วยเป็นมะเร็งเต้านม ระยะที่ 4 ณ บ้านเลขที่ 4 หมู่ที่ 8 ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ได้มอบเงิน จำนวน 2,000 บาท เครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับผู้พิการเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุขต่อไป