เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางลดาวัลย์ เหมะกุล กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ  ศูนย์ส่งเสริมช่วยเหลือผู้สูงอายุและเด็ก หมู่ที่ 13  บ้านทับแปด
ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  สำหรับการออกหน่วยร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีในครั้งนี้เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุที่ได้รับ
คัดเลือกจากทางอำเภอ จำนวน 50 ชุดและมอบแว่นสายตาให้กับผู้สูงอายุ ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปที่เข้ามาใช้บริการ จำนวน 344 อัน โดยมี นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีฯ