เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 2 มอบหมายให้นางศุภาวรรณ มาสาร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอชัยบาดาล สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี จิตอาสาพระราชทานและผู้นำชุมชน ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือและให้ขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบ (อัคคีภัย) ซึ่งได้รับความเสียหายทั้งหลังในเขตพื้นที่อำเภอชัยบาดาล  ราย นายเที่ยง ปานเขียว หมู่บ้านวิเศษสุขสมบูรณ์ บ้านเลขที่ 68 หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี มอบเงินบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น จำนวน
10,000 บาท พร้อมถุงยังชีพเครื่องอุปโภค-บริโภค  และได้ประสานงานหน่วยงานอื่นให้ความช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป