เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยกรรมการฯ ที่ปรึกษาฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นายเจริญ ขุนปักษี ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีและบุคลากรทางการศึกษาได้ไปเยี่ยมครอบครัว นางสาวบุษมาศ คงนิรันตฤทธิ์ อายุ 42 ปี บ้านเลขที่ 73 หมู่ที่ 2 ถนนกาญจนวิถี ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องจากนางสาวบุษมาศฯ เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวอาชีพเป็นพนักงานขายเสื้อผ้าในห้างสรรพสินค้า อีกทั้งต้องเลี้ยงดูบุตรอีก 2 คน ทำให้มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ได้มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 5,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นด้วย