เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแล
ผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 โดยศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ร่วมกับ สำนักบริหารกิจการเหล่ากาชาด และเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่อาสาสมัครสภากาชาดไทย ในการให้คำแนะนำหรือดูแล
ผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชน ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมี รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานีร่วมกิจกรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 30 คน ร่วมกิจกรรม ซึ่งเป็นจิตอาสาสภากาชาดไทย จากพื้นที่ 6 อำเภอของจังหวัดปัตตานี ได้แก่ อำเภอเมืองปัตตานี อำเภอหนองจิก, อำเภอโคกโพธิ์, อำเภอแม่ลาน, อำเภอยะหริ่ง และอำเภอยะรัง