เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยกรรมการฯ ที่ปรึกษาฯ เหรัญญิกฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ได้ไปมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในโครงการ “มอบทุนการศึกษา เพื่อนักเรียนที่ขาดแคลนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” ณ  โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวันนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบทุนการศึกษาฯ ให้แก่นักเรียน 2 โรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 46 ทุน ดังนี้
1. โรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) จำนวน 30 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 90,000 บาท
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต จำนวน 16 ทุน ๆ ละ 1,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 24,000 บาท
โดยมี นางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี นายเจริญ ขุนปักษี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 (แตงอ่อนเผดิมวิทยา) รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ
นางจันทนา สุขเมือง รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการศึกษาได้ให้การต้อนรับ ในการนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทยให้แก่นักเรียน  ผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย