เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

13 กรกฎาคม 2563 นายนวน โทบุตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ ออกหน่วยสังคมสงเคราะห์ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย/ผู้พิการนักเรียนผู้ด้อยโอกาสและพระภิกษุสงฆ์ ตำบลโพนสา จำนวน 15 ราย โดยมอบเงินสด จำนวน 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ถุงยังชีพ  จำนวน 15 ถุง ณ เทศบาลตำบลโพนสา อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย