เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นายนวน โทบุตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ ออกหน่วยสังคมสงเคราะห์ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย
ผู้พิการ/นักเรียนผู้ด้อยโอกาส และพระภิกษุสงฆ์ ตำบลกองนาง จำนวน 15 ราย โดยมอบเงินสดจำนวน 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  ถุงยังชีพ จำนวน 15 ถุง
ณ เทศบาลตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย